Onze missie

“Als we willen dat onze boeren kunnen werken in evenwicht met de natuur en hun eigen draagkracht, dan moeten we ze op een eerlijke wijze vergoeden voor hun toegewijde werk.” Deze gedachte was het begin van Boer&Toer en gaf meteen vorm aan haar missie. Een missie met drie pijlers: lokaal, ecologisch en Fairtrade. Drie pijlers die samen mee de kar van de Korte Keten trekken.

Alles begint bij Lokaal.

Als we ergens iets willen veranderen, dan beginnen we best bij onszelf. Voor Boer&Toer geldt dat ook: we beginnen met ‘lokaal’ en geloven dat de rest hieruit voortvloeit.

Lokaal leidt tot ecologie.

Lokaal consumeren leidt tot ecologie. Hoe dichter boer en consument bij elkaar wonen, hoe ecologischer. Er worden minder voedselkilometers afgelegd, er wordt minder verpakt en er wordt minder voedsel verspild. Datgene wat er geoogst wordt, komt sneller op het bord en heeft dus minder kans om slecht te worden. De boer kan zich in de Korte Keten beperken tot het oogsten van wat er rechtstreeks door de consument besteld is, dus geen onverkochte oogst en arbeid…

Lokaal leidt tot een Faire prijs.

Als we lokaal consumeren, blijven we als individu misschien wel letterlijk ‘ter plaatse’, maar gaan we als gemeenschap figuurlijk enorm vooruit. Lokaal consumeren zorgt voor sociale cohesie, voor ‘gemeenschap’.

Een gemeenschap waarin consumenten elkaar kennen en helpen (bijv. door een afhaalpunt te zijn voor anderen, door recepten uit te wisselen, door misschien eens voor elkaar te koken, …) en waarin plaats is voor mensen van alle slag (bijv. arbeidszorg voor de meest kwetsbare personen, …).

Een gemeenschap tussen boer en consument: consumenten en boeren communiceren direct met elkaar, doen suggesties naar elkaar, drukken hun wensen uit, begrijpen elkaar, steunen elkaar, vertrouwen elkaar. Door rechtstreeks bij de boer te kopen ontstaat er dus een vertrouwensband. En dat is het punt waar de Faire molen aan het draaien gaat: een vertrouwensband tussen boer en consument leidt tot een eerlijke prijs, en… leidt -opnieuw- tot een ecologische productiewijze. De consumenten kunnen erop rekenen dat hun boer, in ruil voor hun eerlijke prijs, zijn uiterste best doet om wekelijks gezonde, lekkere en ecologisch verantwoorde producten voor hen te maken. De boer kan vertrouwen op zijn consumenten die hem steunen in zijn ecologische en lokale bedrijfsvoering door een eerlijke prijs te willen betalen voor zijn producten.

Boer&Toer wil een sociaal netwerk bieden waar Boeren en lokale Consumenten opnieuw verbonden worden.

Door op zoek te gaan naar lokale boeren met een hart voor ecologie en gezondheid.

Door deze boeren en hun producten voor te stellen aan de lokale consumenten.

Door de prijzen transparant te communiceren.

Door de producten van de boeren bij de consumenten aan huis te leveren.

Door de wensen van de consumenten over te brengen aan de boeren.

Boer&Toer brengt Lokaal, Ecologisch en Fairtrade tot aan je voordeur. Zo eenvoudig is dat.