Pintafish

Pintafish
Pintafish is het project waarbij we met kleine reders samenwerken die met kleine boten lekkere en verantwoorde vis aan wal brengen. ‘Samen met vissers, verwerkers en consumenten naar een duurzame zee’, dat is de slagzin van Pintafish. Pintafish streeft naar het opbouwen van een duurzame keten. Duurzaamheid, een woord dat te pas en te onpas wordt gebruikt en misbruikt, is niet enkel de taak van de visser, maar evenzeer de verantwoordelijkheid van de verwerker en consument. Om de juiste beslissingen te nemen is een duidelijke en doorzichtige communicatie cruciaal. Zij staan er dan ook op de betrokkenen zo correct mogelijk te informeren en deze informatie toegankelijk te maken.


http://pintafish.eu
Info@veeakker.be

Pintafish houdt ervan om haar klanten alternatieve, lekkere vissoorten te leren kennen. Ze bieden verschillende, vaak onbekende soorten wilde vis aan. Door deze onbekende, maar seizoensgebonden soorten te eten, daalt de druk op populaire overbeviste soorten zoals Kabeljauw. Pintafish werkte gedurende enkele jaren aan een logistiek systeem om alles wat de visser vangt aan de consument aan te bieden. Zo zijn ze gekomen tot het aanbieden van diepgevroren vis. In dit systeem gaat niets verloren en het levert een effectieve bijdrage in de oplossing van overbevissing! Bovendien kan zo in periodes van mindere aanvoer toch een mooi assortiment aangeboden worden. In 2010 werd er via de veiling 450 ton vis in het dierenvoer gedraaid omdat die goede vis op de veiling niet verkocht werd. De laatste jaren is dat getal wat afgenomen, maar het gaat nog steeds over enorme hoeveelheden duurzame eiwitten, dit terwijl er veel mensen honger lijden en de zee leeg gevist wordt. Pintafish past bovendien helemaal binnen de ‘Fair’ van Boer&Toer. Aan wal bieden ze de producent een eerlijke prijs voor zijn werk. Een eerlijke prijs voor de producent is een aspect dat slechts zelden in kwaliteitslabels opgenomen wordt, dus hoedje af voor Pintafish. Ook op zee wordt deze eerlijke filosofie voortgezet. Zo werken ze enkel met duurzame vissersboten die in lokale wateren vissen met eerlijke vangstmethoden. Vissers die een inspanning doen om milieuvriendelijke technieken te gebruiken, moeten hiervoor beloond worden. Pintafish heeft de meest duurzame kustvissersschepen geselecteerd en een volgorde van aankopen vastgesteld. Voor het opstellen van de methode voor deze selectie werd advies ingewonnen bij het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserijontwikkeling). Een mooi voorbeeld van directe samenwerking is die met de visser Job Bout uit Tholen. Hij brengt de lekkerste Harders op tafel, gevangen met zegenetten en een sloep. Op die manier wordt de zeebodem gespaard, minder brandstof verbruikt en kunnen de onvolgroeide vissen door de grote mazen van het net glippen. Een milieu-vriendelijke vangstmethode die perfect bij Pintafish past. Pintafish-vis wordt onmiddellijk na aanlanden gefileerd, vacuüm verpakt en diepgevroren. De visindustrie glaceert haar vis tot 30%. Dit ijsjasje zorgt voor extra gewicht. Pintafish glaceert niet. Dat zie je bij het bakken in de pan! Zo garanderen ze het meest verse, eerlijke product dat de Noordzee te bieden heeft! Pintafish krijgt de steun van het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek) en het VLIZ (Vlaams Instituut Voor de Zee). Hun wetenschappelijke informatie is voor Pintafish zeer belangrijk. Ook Natuurpunt, Climaxi en vele andere organisaties steunen Pintafish maar wij allen, als consumenten, zijn de belangrijkste schakel die het mogelijk maakt dit project ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Adres:

Slachthuislaan 3a
3000 Leuven
België

Wij lezen graag je reactie