Over de producten

Boer&Toer gaat op zoek naar producten die met zorg gemaakt zijn. Deze producten zijn stuk voor stuk gekweekt met het oog op gezondheid, smaak en ecologie.

Onze producten zijn:

  • Lokaal: Boer&Toer gaat voor nieuwe producten steeds op zoek naar de dichtstbijgelegen duurzame boerderij. Indien iets niet gemaakt wordt in onze contrijen, dan zijn ze minstens Fairtrade en/of Bio.
  • Ecologisch: 
    • Veel producten hebben een Bio-label of zijn in omschakeling naar Bio, omdat dit bij kleinschalige boeren niet alleen een garantie is voor gezondere producten, maar ook de zekerheid biedt dat we ons kostbare milieu maximaal verzorgen en behouden. Bio of niet, maar altijd gemaakt met respect voor natuur, dier en mens.
    • Onze producten worden zo weinig mogelijk verpakt, maar toch steeds met de nodige aandacht voor de voedselveiligheid.
    • Doordat Boer&Toer alleen lokaal levert en doordat Boer&Toer één rit naar de boer maakt voor véél bestellingen, kunnen we met z’n allen de voedselkilometers beperken.
  • Fairtrade: Boeren en Producenten staan centraal bij Boer&Toer en verdienen een eerlijk loon. Bij Boer&Toer houden de boeren minstens 75% over van de verkoopprijs..

Uiteraard streeft Boer&Toer naar producten die én Lokaal, én Ecologisch, én Fairtrade zijn. Maar laten we voorlopig beginnen bij minstens één van deze pijlers en erop vertrouwen dat de rest hieruit zal voortvloeien.

Ontdek hier al de producten